تبلیغات
سوال از شما و پاسخ از ما - از مطالب ناب یادگاری(حتما بخون)

*** هزار دوست كم است و یك دشمن بسیار ***